Markedsføring på SMS

Vi har spesialisert oss på SMS og mobilløsninger for det norske markedet. Vårt kortnummer 2131 er koblet opp mot alle de norske mobilnettverkene. Vi kan tilby utseendelse av SMS til de fleste land i verden. Mange års erfaring i markedet gjør at vi kan bistå med rådgivning ved lansering av ulike type tjenester rettet mot mobiltelefoni.

Integrasjon av SMS mot egne systemer

Vårt SMS Gateway-produkt lar deg skreddersy SMS løsninger slik du selv ønsker. Med dette produktet kan du integrere mobiltjenestene inn i dine eksisterende applikasjoner, eller utvikle helt nye. SMS Gateway passer også for masseutsendelse av SMS. Vi kan hjelpe til med programmering av integrasjon, eller levere gratis dokumentasjon til deres utviklere.

Med vår løsning kan dere sende SMS til hele verden.

Våre kunder har integrert SMS i følgende løsnigner:
Varsling om ordre fra nettbutikk, kundeservice, betalingspåminnelser, glemt passord, mm.
Skytjeneste

Tilkobling av et 8-sifret mobilnummer

Hvis du har et eller flere mobiltelefonnummer du ønsker å koble opp mot vår SMS Gateway, kan vi hjelpe til med dette. Du bruker da det samme enkle APIet for å sende og motta meldinger fra nummeret. Mulighetene med SMS er mange!

Varer og tjenester (GAS)

Vi kan også tilby betalingsløsninger på SMS for varer og tjenester på vårt kortnummer. Denne tjenesten gjelder for alle varer som ikke leveres elektronisk. Ta kontakt med oss hvis ønsker å ta i mot betaling på SMS. Det gjelder egen fordelsaktig fordelingsmodell for dette produktet.

Produktbeskrivelse - Prisliste

SMS Pay

Et utmerket produkt for deg som ønsker å ta betalt for innhold på hjemmesiden din. Kunden slipper å utlevere kredittkort-informasjon, og får enkel og rask tilgang på innholdet.

Produktbeskrivelse - SMS Pay Demo

 
  • Vi kan tilby:

  • Ypperlig service
  • Raske utbetalinger
  • Konkuransedyktige priser
  • Rådgivning

SMS-tjenester